Copyright © 2014 BLG-Studio. All right reserved.


 
位于佛山市三水北江新区,雄踞广佛肇的中心,作为时代地产首个灰色现代系列跨时代巨作,项目采用明暗两种色调,结合简约折线,形成唯一的别具一格的景观语言,完美地诠释了时代地产对产品创新的实践新高度。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

时代南湾花园(佛山),位于佛山市三水北江新区,雄踞广佛肇的中心,作为时代地产首个灰色现代系列跨时代巨作,项目采用明暗两种色调,结合简约折线,形成唯一的别具一格的景观语言,完美地诠释了时代地产对产品创新的实践新高度。

 
 

仪式入口 | 灵动礼迎归家